Het idee

Legale Kap
Door de uitbreiding van woongebieden in Nederland en Vught komen bomen en mens steeds dichter bij elkaar. De stem van de mens klinkt luid, de boom horen we niet. Wij van BomenBehoudVught willen de boom ook een stem geven. Dit omdat bomen elke dag hard voor ons werken, ze zuiveren de lucht, slaan CO2 op, en bepalen het groene karakter van Vught.


Illegale Kap
Het zonder vergunning kappen van een boom is strafbaar. Echter, is het erg moeilijk voor de gemeente om dit actief te handhaven. Wat als er een programma zou zijn dat satelliet foto’s van Vught scant op bomenkap en dit doorgeeft aan de gemeente Vught zodat zij hierop kan handhaven? Wanneer dit gebeurt zal een toekomstige illegale kapper wel 2x nadenken voor hij of zij een boom kapt.Het pad

Legale Kap
Onze eerste applicatie genaamd de kapwachter is bedoeld om het kappen van bomen in Vught te bewaken. Voor elk lid bekijkt de kapwachter of er in zijn of haar directe omgeving een vergunningsaanvraag voor bomenkap is ingediend bij de gemeente en of er een vergunning is verleend. In dat geval kan de kapwachter het lid informeren/helpen om de wettelijke stem van de boom te laten horen. Wanneer we een groot deel van de Vughtse huishoudens als lid hebben kan onze software bij elke kap aanvraag een lid informeren/helpen, en dekken we een groot oppervlakte van Vught met de kapwachter. Naast het inlichten van de leden bij dreigende kap vraagt de kapwachter ook gedetailleerde informatie op bij de gemeente over de inhoudelijk beoordeling van de kapaanvraag en deze informatie deelt de kapwachter met de experts van Natuur en Milieu Vereniging Vught. Zo houden we de gemeente scherp.


Illegale Kap
Bomenbehoudvught onderzoekt de mogelijkheid om satellietbeelden te analyseren op illegale kap. Dit is de Satellite Tree Guard, momenteel (december 2021) is deze bewaker van de illegale kap nog in ontwikkeling.


Het doel

Dat Nederland inventiever wordt in de samenwerking met bomen. Dat we bewijzen dat we ook in deze ‘krappe’ samenleving voldoende ruimte voor bomen hebben. Vught is door haar hoge bomendichtheid en vele milieu initiatieven de perfecte kweekvijver om dit doel op kleine schaal te verwezenlijken.


Onderwerpen