Kapwachter kaart

De Kapwacht kaart toont het actuele overzicht van aanvragen, verleningen en weigeringen van kapvergunningen. Zo wordt eenvoudig duidelijk waar aanvragen voor kapvergunningen lopen, welke verleend zijn en bij welke er nog ruimte is om bezwaar te maken. BomenbehoudVught steunt dit initiatief van harte, en is blij dat langs deze weg de actuele Vughtse situatie tav. bomenkap goed inzichtelijk wordt gemaakt voor de bevolking.
Vergunningsaanvragen voor boomkap komen automatisch via dit kaartje in beeld.

  • Vergunningsaanvragen staan in geel aangegeven.
  • Vergunningsverleningen staan in rood en blauw aangegeven. In de eerste 6 weken na verlening kan men* nog bezwaar maken. Deze vergunningen staan in lichtblauw. Bij de informatie (klik op een boom-icoon) kan worden ingezien, wat de exacte besluitdatum was en tot wanneer de bezwaartermijn loopt. Bij donkerblauw is de laatste week voor de sluiting van de bezwaartermijn ingegaan. Er rest dan nog weinig tijd om het bezwaar op te stellen en in te dienen.
  • Geweigerde aanvragen of vergunningen staan in groen. Deze boom zal blijven staan. Hoera voor de boom!

Abonneer je en ontvang nieuws over dreigende kap

Kapwachters worden op de hoogte gehouden over kapvergunningen in hun leefomgeving. Voor hen wordt bijgehouden wanneer bomen in hun directe omgeving gekapt dreigen te worden. Zij ontvangen dan via e-mail updates over de vergunningsstatus, en kunnen zo ook tijdig bezwaar maken.

De kapwachter scant op kapaanvragen, -verleningen en -weigeringen. Dit vindt dagelijks plaats via speciaal ontworpen kapwachter-software. Wanneer er in een straal van 100 m rondom het adres van een abonnee een kapaanvraag of -vergunningsbesluit wordt gevonden, ontvangt deze abonnee automatisch een e-mailbericht van de berichtendienst.

Je kunt abonnee worden via bijgaand formulier, icm. een jaarlijkse bijdrage van € 10. Deze bijdrage wordt op jaarbasis afgeschreven op de ingangsdatum van het abonnement. Met de bijdragen van de abonnees kunnen we de software en de website onderhouden. Ook steun je zo de doelstellingen van BomenBehoudVught!
je kan je lidmaatschap van de kapwachter annuleren door een dergelijk verzoek te sturen naar [email protected]

Laten we Vught groen houden
Leonore Wordt ook een Kapwachter
Bomen werken 24/7 voor ons allemaal
Jorrit Alles over de bomen in vught
Volg de wetenschap, zet het klimaat op 1
Merel Ben jij een veranderaar?
Op een nieuwe manier bomen behouden
Mario Meer over the Sattelite Tree Guard