Stel je voor… Een computerprogramma staat constant ‘op wacht’ om te bewaken of er vergunningsaanvragen voor bomenkap binnen de gemeente Vught zijn gedaan. En je krijgt automatisch een signaal wanneer het gaat om een boom die op minder dan 100 meter van jouw huis staat… Dan ben je belanghebbende en kan je, eventueel met hulp van anderen, actie ondernemen om te voorkomen dat deze ‘buurtboom’ wordt omgezaagd?

Sinds de lancering van de Kapwachter in de lente van 2021 is er al heel wat bereikt. Zo staan er nu ruim 65 ‘Kapwachters’ paraat, verspreid op de kaart van Vught. Verder vraagt de - elektronische - Kapwachter ijverig stukken van kapvergunningsaanvragen op bij de gemeente en stuurt die, helemaal zelf, ter beoordeling naar de bomenwerkgroep van Natuur & Milieu Vught. Betekent dit dan dat er geen bomen meer gekapt worden in Vught? Helaas niet!

Er zijn meer deelnemers nodig om de Kapwachter te versterken. Met de huidige deelnemers wordt bijna 5% van de totale oppervlakte van Vught (in totaal 60 km2) bewaakt. Er is dus nog ruimte voor meer kapwachters in alle postcodegebieden van de gemeente.

De Kapwachter wil waar mogelijk bomen redden. De kapwachter is opgezet om belanghebbenden te waarschuwen als er voor bomen bij hen in de buurt kapaanvragen zijn gedaan. Dit omdat de aanvragers dit niet aan hun buurt hoeven te melden. De belanghebbenden in de buurt hebben wel een wettelijke stem. De kapwachter vindt het belangrijk dat de buurt de kans krijgt om deze stem te laten horen om zo het belang van de boom en de buurt te behartigen.

Dat het redden van bomen nodig is blijkt ook uit een artikel in het ‘vakblad natuur bos landschap’, van november 2021over de ontwikkeling van het bosareaal in de Nederlandse provincies. Het artikel meldt dat er in 2013 in Noord Brabant nog 77.144 hectare bos stond, maar dat dit areaal in de loop van 2021 was dit gekrompen tot 74.478 hectare. Een afname van bijna 4 procent. Bovendien ligt in oud bos veel meer koolstof opgeslagen dan in jong bos. Het kost tientallen jaren om die koolstof weer opnieuw te binden. Slecht nieuws voor de bomen, voor de dieren en voor de mensen.

Kies jij de kant van de bomen? Doe dan mee!

Wordt lid van de Kapwachter


Schrijf je in en onze kapwachter software checkt jouw directe omgeving elke dag op bomenkap. We hebben de software zo ingesteld dat het alleen een berichtje verstuurt aan de mensen die wettelijk bevoegd zijn om wat te doen tegen de kap. Dus wanneer we je berichten, kan je ook echt een impact hebben.

Dit voor een kleine bijdrage van € 7,50 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks van de bankrekening geschreven op de dag dat je lid bent geworden. Met jouw bijdrage hosten wij de Kapwachter software en steun je ook onze overige initiatieven rondom bomen behoud in Vught.

Hiernaast krijg je toegang tot de Kapwachter database. Hierin is de volledige documentatie rondom alle aangevraagde kap vergunningen in de gemeente Vught vanaf September 2021 te zien.

je kan je lidmaatschap van de kapwachter annuleren door een dergelijk verzoek te sturen naar [email protected]

Laten we Vught groen houden
Leonore Wordt ook een Kapwachter
Bomen werken 24/7 voor ons allemaal
Jorrit Alles over de bomen in vught
Volg de wetenschap, zet het klimaat op 1
Merel Ben jij een veranderaar?
Op een nieuwe manier bomen behouden
Mario Meer over the Sattelite Tree Guard