BomenBehoudVught ontwikkelt (geografische) software waarmee bomenkap kan worden voorkomen. Dit op het gebied van legale en illegale kap, maar in de toekomst ook op het gebied van bomenziektes. Dit omdat bomen een belangrijke functie hebben voor de wereld en dus ook voor Vught.

Tegerlijkertijd met het ontwikkelen van software wil bomenbehoudvught ook een ambassadeur zijn voor de bomen bij de overheden.