Volgens de Bomenverordening van Vught is het verboden om vele soorten bomen zonder vergunning te kappen. De handhaving van deze verordening is echter zeer lastig voor de gemeente. De gemeente is momenteel aangewezen op goed oplettende burgers voor het handhaven van haar bomenverordening.

Onze nationale tak, genaamd 'Bomen in je buurt', werkt momenteel aan de ontwikkeling van software genaamd 'De Kronen Teller'. Deze software is bedoeld om het handhaven van bomenverordeningen vanuit de gemeente zelf te kunnen doen.

De Kronen teller telt 2x per jaar alle bomen in Vught en kan zo plekken detecteren waar bomen missen. Nadat een missende boom is gedetecteerd zal de al in gebruik genomen kapwachter software kijken of voor deze specifieke boom een kapvergunning is aangevraagd in het verstreken half jaar. Zo niet, dan wordt er met een combinatie van nieuw verkrijgbare remote-sensing producten vanuit satellieten, vliegtuigen en auto’s de hoogte, soort, en stamdiameter van de betreffende boom bepaald. In elke gemeente van Nederland worden deze boom kenmerken gebruikt om te kwantificeren welke bomen zonder vergunning mogen worden gekapt.

Hierna laten we de al in gebruik genomen kapwachter software kijken of voor deze specifieke boom een kapvergunning is aangevraagd in het verstreken half jaar. Zo niet, dan zullen we alle opgedane informatie van deze gekapte boom op het specifieke adres rapporteren in ons halfjaarlijkse verslag aan de gemeente.